Rozliczenie podatku

Rozliczenia wysyłane są drogą elektroniczną, na wszystkich formularzach dla osób zameldowanych, niezameldowanych oraz częściowo zameldowanych w Holandii.

Dofinansowanie do ubezpieczenia

Prawo do dofinansowania mają osoby, które ukończyły 18 lat i opłacają ubezpieczenie zdrowotne, jego wysokość jest zależna od uzyskanego dochodu z poprzedniego roku.

Zgłoszenie konta w Belastingdienst

Jeśli rozliczasz się z podatku, lub starasz się o dofinansowanie pierwszy raz, należy zgłosić numer konta do Belastingdienst. W innym wypadku Twoje pieniądze nie będą mogły być wypłacone.