Najczęściej zadawane pytania

Do wykonania rozliczenia z podatku jesteś zobowiązany, kiedy otrzymujesz pismo z Belastingdienst z prośbą o rozliczenie z podatku lub też Twoja dopłata do podatku wynosi więcej niż €16. 

Warto, abyś jednak wysłał swoje rozliczenie z podatku i sprawdził, czy należy Ci się zwrot nadpłaconego podatku. Ponad 90% osób rozliczających swój podatek otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku z Belastingdienst.

Do rozliczenia z podatku potrzebne są następujące dokumenty:

* jaaropgave ze wszystkich źródeł dochodów:

– od wszystkich pracodawców, 

– z pobieranych zasiłków, lub renty i emerytury; 

* jeśli posiadasz hipotekę to:

– jaaroverzicht z banku lub instytucji finansującej kredyt, 

– WOZ-waarde mieszkania,

– „notariele overzicht kosten” (zestawienie kosztów od notariusza; w przypadku zakupu lub sprzedaży mieszkania

Nie ma tutaj znaczenia, czy byłaś(-eś) zameldowana(-y) w Holandii. 

Jesteś zobowiązany(-a) do wykonania rozliczenia z podatku w Holandii, kiedy otrzymujesz pismo z Belastingdienst z prośbą o rozliczenie z podatku lub też Twoja dopłata do podatku wynosi więcej niż €16. 

Warto jednak, abyś wysłał(-a) swoje rozliczenie z podatku w celu sprawdzenia, czy należy Ci się zwrot nadpłaconego podatku. Ponad 90% rozliczających swój podatek otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku z Belastingdienst.

Możesz wykonać swoje rozliczenie samodzielnie, ale musisz podać, że masz partnera/żonę/męża.

Partnerem fiskalnym jest:

* mąż/żona, 

* osobą, z którą wspólnie masz hipotekę, 

* osoba, z którą jesteś wspólnie zameldowany(-a) razem z niepełnoletnimi dziećmi, 

* osoba, którą wymieniłeś(-aś) w swojej polisie na życie.

Tak, możesz. Jeśli rozliczysz się wspólnie z partnerem, który nie ma dochodów, to otrzyma on zwrot podatku.

Nie musisz zamawiać żadnych formularzy. Biuro TNP Fiscaaladvies wykonuje rozliczenia z podatku w formie elektronicznej za pomocą profesjonalnego programu do rozliczeń na wszystkich wymaganych formularzach.

Wszystkie osoby niezameldowane lub które meldowały się w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, są zobowiązane do wysłania zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego w Polsce.

Zaświadczenie jest zawsze wymagane w sytuacji, kiedy w danym roku rozliczeniowym nie byłeś(-aś) wcale lub byłeś(-aś) tylko przez część roku zameldowany(-a) w Holandii. Nie ma znaczenia fakt, czy posiadałeś dochody w Polsce lub też nie.

Wysokość zwrotu podatku ulegnie zmniejszeniu. Należy się również liczyć z dopłatą do podatku.

Ulga na dziecko należy się rodzicom, którzy posiadają dziecko do 12 roku życia i są z nim minimum 6 miesięcy w roku zameldowani pod wspólnym adresem.

Nie ma dodatkowej ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nadal obowiązuje ulga dla rodziców osiągających dochód z tytułu pracy, którzy posiadają dzieci poniżej 12 roku życia.

Nie, alimenty na dziecko nie podlegają odliczeniu.

Tak, alimenty płacone na ex-partnera można uwzględnić w rozliczeniu z podatku.

Dojazd do pracy można odliczyć tylko wówczas, kiedy korzystałeś ze środków transportu publicznego i posiadasz potwierdzenia dojazdu. Odległość do pracy w jedną musi być większa niż 10 km.

Od momentu wysłania rozliczenia podatkowego, Belastingdienst ma 3 lata na wydanie definitywnej decyzji i wypłatę pieniędzy. 

Jeśli w danym roku rozliczeniowym byłeś cały rok zameldowany w Holandii i rozliczysz się do 31 marca, to do 1 lipca Belastingdienst ma obowiązek wydać decyzję wstępną. Decyzja wstępna najczęściej jest równoznaczna z wypłatą zwrotu, jednak nie zawsze. 

Osoby niezameldowane w danym roku rozliczeniowym w Holandii, które wyślą swoje rozliczenie z podatku do 31 marca, najczęściej otrzymują decyzję wstępną do 1 lipca.

Tak, możesz wystąpić do Belastingdienst o rozłożenie tej kwoty na raty (maksymalnie na okres 12 miesięcy).

Nie potrzebujesz DigiD kodów do rozliczenia z podatku. W biurze TNP Fiscaaladvies wyślemy Twoje rozliczenie z podatku bez DigiD za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Jeśli posiadasz DigiD kody, to możesz zestawienie swoich dochodów pobrać ze strony Belastingdienst. Za rok 2020 takie dane będą dostępne od 1 marca 2021.

Jaaropgave z UWV można pobrać za pomocą DigiD kodów ze strony internetowej UWV. Jeśli nie posiadasz DigiD kodów, to o jaaropgave można wystąpić z pisemną prośbą do UWV lub zamówić je telefonicznie.

Tak, dochody ze wszystkich źródeł należy przekazać w jednym rozliczeniu z podatku.

Zakup mieszkania lub domu należy zawsze przekazać w rozliczeniu z podatku.

WOZ-waarde mieszkania to wartość rynkowa mieszkania i dane te można znaleźć m.in. na podatku, który otrzymujesz do zapłaty co roku z gminy (dostępny również po zalogowaniu się przez kody DigiD na stronie internetowej Twojej gminy).

Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny w banku, to po zalogowaniu na konto możesz pobrać tzw. jaarnota z wyszczególnionymi odsetkami od kredytu. 

Jeśli kredyt był udzielony przez instytucję finansującą zakup nieruchomości, to 

możesz zalogować się na stronie tej instytucji i pobrać ten dokument lub też otrzymasz go listownie.

Koszty zdrowotne, które nie zostały pokryte przez ubezpieczalnie, możesz uwzględnić w rozliczeniu z podatku dochodowego.

Nie można uwzględniać kosztów nauki języków obcych.

Koszty studiów, kursów oraz szkoleń podnoszące kwalifikacje zawodowe można uwzględnić w rozliczeniu z podatku dochodowego.

Tak, dochody ze wszystkich źródeł należy przekazać w jednym rozliczeniu z podatku.

Mogą być następujące przyczyny nieotrzymania decyzji i wypłaty pieniędzy:

* rozliczenie zostało wysłane na niewłaściwym formularzu rozliczeniowym, 

* brak Twojego adresu w Belastingdienst, 

* brak zarejestrowanego Twojego numeru konta w Belastingdienst.

* rozlicz się w terminie (do 31 marca),

* zarejestruj Twój numer konta w Belatingdienst.

Nie. Każda osoba musi zarejestrować swój numer konta w Belastingdienst, aby otrzymywać zwroty.

Tak, można przekazać zagraniczny numer konta.

Jeśli posiadasz DigiD kody, to jest możliwość sprawdzenia Twojej sytuacji meldunkowej.

Jeśli jesteś zameldowany w Holandii, to całą korespondencję otrzymasz na swój adres meldunkowy w Holandii. Możesz również kontrolować swoją korespondencję na stronie www.mijnoverheid.nl 

Jeśli nie jesteś zameldowany w Holandii, to cała korespondencja zostanie wysłana na taki adres, jaki widnieje w Belastingdienst. Nie musi być to adres meldunkowy, ale zamieszkania poza Holandią. Nie może być to adres w Holandii.

Jeśli posiadasz holenderskie ubezpieczenie zdrowotne i spełniasz warunki, to możesz wystąpić o dofinasowanie do ubezpieczenia.

– polisa ubezpieczeniowa,

– numer konta widniejący na Twoje imię i nazwisko (numer konta holenderski lub zagraniczny).

Nie potrzebujesz DigiD kodu do złożenia wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia. 

Biuro TNP Fiscaaladvies korzystając ze specjalistycznego oprogramowania wysyła Twój wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia elektronicznie bezpośrednio do Belastingdienst bez konieczności posiadania DigiD kodów.

Nie musisz czekać na formularze. Biuro TNP Fiscaaladvies wysyła wnioski elektronicznie bezpośrednio do Belastingdienst bez konieczności zamawiania formularzy.

Dofinansowanie do ubezpieczenia należy się za pełny miesiąc opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

O dofinasowanie za bieżący rok można występować do 31 sierpnia następnego roku (np. wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia za rok 2020 można składać do 31 sierpnia 2021)

Czas oczekiwania na decyzję to zwykle między 8, a 12 tygodni.

Jeśli jesteś zameldowany w Holandii, to całą korespondencję otrzymasz na swój adres meldunkowy w Holandii. Możesz również kontrolować swoją korespondencję na stronie www.belastingdienst.nl (portal: MijnToeslagen)

Jeśli nie jesteś zameldowany w Holandii, to cała korespondencja zostanie wysłana na taki adres, jaki widnieje w Belastingdienst. Nie musi być to adres meldunkowy, ale zamieszkania poza Holandią. Nie może być to adres w Holandii

Prawdopodobnie Twój numer konta bankowego nie jest zarejestrowany w Belastingdienst. Zarejestruj jak najszybciej swój numer konta.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie grupowe, czyli jesteś ubezpieczony przez agencję pracy, to często Belastingdienst nie widzi w systemie, że takie ubezpieczenie posiadasz. Wówczas wydawana jest decyzja na „zero”. Należy wówczas odwołać się od decyzji. Nie oznacza to, że nie masz prawa do dofinansowania.

Małżeństwo zawsze występuje o jedno dofinansowanie na dwie osoby. Nie można pobierać w tym wypadku dwóch osobnych dofinansowań.

Przyczyn wstrzymania płatności dofinansowania jest wiele. Najprostszym sposobem jest kontrola decyzji przez DigiD kody na stronie www.toeslagen.nl

Przyczyn zwrotu dofinansowania może być kilka m.in.:

– zwiększone dochody w danym roku,

– Belastingdienst nie widzi, że dana osoba jest ubezpieczona,

– zawarłeś(-aś) związek małżeński w trakcie roku,

– nie przekazałeś właściwych dochodów do Belastingdienst.

Tak, możesz wystąpić o dofinansowanie raz na rok. Wówczas zamiast miesięcznych wypłat otrzymasz jednorazową skumulowaną wypłatę dofinansowania do ubezpieczenia.

Kiedy opuszczasz Holandię na stałe, należy jak najszybciej zamknąć dofinansowanie. Czas oczekiwania na nową decyzję to od 8 do 12 tygodni. W tym czasie stale otrzymujesz dofinansowanie na swoje konto.

Jeśli uważasz, że miałeś(-aś) prawo do dofinansowania, a otrzymałeś(-aś) decyzję, że musisz zwrócić część kwoty, to zawsze możesz się odwołać od tej decyzji w terminie podanym na piśmie.