Zaświadczenia o dochodach są konieczne przy rozliczeniu osób niezameldowanych w Holandii, lub zameldowanych niepełny rok.

W poniższym formularzu należy podać dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Holandii. Zaświadczenie o dochodach będzie ci potrzebne, kiedy rozliczasz się z podatku na zasadach dla podatników zagranicznych kwalifikujących się do ulg w Holandii. Podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się do ulg jesteś wówczas, gdy spełniasz następujące warunki:

  • twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby;
  • co najmniej twoich 90% dochodów podlega opodatkowaniu w Holandii;
  • możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy w kraju twego zamieszkania.

Dalsze informacje na temat niniejszego zaświadczenia o dochodach oraz skutkach bycia podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się do ulg zawarte są w objaśnieniu.

Wypełnienie i wysyłka formularza

Po wypełnieniu formularza, należy go przedłożyć do podpisu we właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania.

Wyślij podpisany formularz na poniższy adres:

Belastingdienst
Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
Holandia

Uwaga!

Należy starannie wydrukować oświadczenie o dochodach. Należy upewnić się, że wszystkie dane na wydruku, w tym kod paskowy, są wyraźnie i czytelne. Wydruk zawierający niewyraźne albo niepełne dane powoduje opóźnienie w rozpatrzeniu Pana/Pani deklaracji. W takiej sytuacji w przypadku zwrotu będzie trzeba dłużej poczekać na pieniądze!