Rozliczenia-podatku-w-Holandii-co-potrzebne

Rozliczenie z podatku

Posted Posted in klienci indywidualni, Rozliczenie

OTO kilka porad, których potrzebujesz, aby wysłać rozliczenie z podatku! Zapraszamy do nas do biura ABY WYSŁAĆ ROZLICZENIE Z PODATKU, POTRZEBUJESZ: jaaropgaaf z 2020 r. od wszystkich pracodawców, jaaropgaaf z UWV lub gminy (jeśli pobierałeś zasiłki), okresy pracy w Holandii (w przypadku osób niezameldowanych lub częściowo zameldowanych w Holandii w 2020 r.) kwoty brutto dochodów osiągniętych poza Holandią. […]