Co to jest DIGID i jak go zdobyć

po-co-jest-digid


Do czego wykorzystywane są DigiD kody?

Określenie DigiD coraz częściej pojawia się przy okazji załatwiania spraw urzędowych. Nadal jednak wiele osób nie wie, do czego są potrzebne i w jaki sposób uzyskać DigiD kody. DigiD to osobiste kody dostępu do danych personalnych w wielu instytucjach rządowych oraz użytku publicznego, np.  w ubezpieczalniach. DigiD to również osobisty podpis elektroniczny wykorzystywany do korespondencji z ww. urzędami.

Jak uzyskać DigiD kod?

O osobisty DigiD składamy wniosek poprzez stronę internetową www.digid.nl. Przy zapytaniu o DigiD  należy ustalić własne login oraz hasło. Ważne jest, aby poprawnie zapisać te dane, ponieważ będą one niezbędne do późniejszej aktywacji DigiD. Kiedy zakończy się proces wystąpienia o DigiD, w ciągu 5. dni roboczych otrzymamy kod aktywacyjny na adres meldunkowy. Za pomocą tego kodu należy aktywować wcześniej ustalone login i hasło. Dopiero wówczas można korzystać z DigiD kodów.

UWAGA!

O DigiD mogą wystąpić tylko i wyłącznie osoby zameldowane bądź zarejestrowane na terenie Holandii. DigiD kod składa się zawsze z dwóch części: gebruikersnaam (login) i wachtwoord (hasło).

Jakie dane uzyskujemy poprzez Digid kody?

Posiadając DigiD kody, można otrzymać m.in. informacje dotyczące:

  • pracodawców oraz odprowadzonych składek na poczet podatku dochodowego (informacje te są potrzebne np. do rozliczenia z podatku dochodowego),
  • kwot wypłacanych w ramach zasiłku rodzinnego przez SVB,
  • numeru konta, na jakie wypłacany jest zasiłek rodzinny (SVB) oraz dofinansowania z belastingdienst,
  • wysokości dofinansowań wypłacanych przez belastingdienst,
  • danych w Urzędzie Pracy (UWV),
  • emerytury (SVB),
  • danych osobowych widniejących na polisie ubezpieczeniowej oraz innych szczegółów związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym (należy zalogować się na stronie ubezpieczalni, gdzie posiadamy ubezpieczenie zdrowotne).

W jakich instytucjach wymagane są DigiD kody?

  • Belastingdienst (Urząd Skarbowy)
  • SVB (ubezpieczalnia socjalna)
  • UWV (Urząd Pracy)
  • Werkbedrijf (instytucja współpracująca z Urzędem Pracy)
  • RDW (Urząd Komunikacji)

Do czego wykorzystywane są DigiD kody?

W niektórych przypadkach posiadanie DigiD kodów jest wręcz niezbędne i bez nich nie można wystąpić elektronicznie z określonym wnioskiem. DigiD kody są wymagane m.in. w przypadku:

  • wykonania rozliczenia z podatku dochodowego (zwrot podatku) bez posiadania jaaropgave od pracodawców
  • zapytania o zasiłek dla bezrobotnych w Urzędzie Pracy (UWV), kiedy osoba jest zameldowana na terenie Holandii (tylko osoby niezameldowane zgłaszają się po zasiłek dla bezrobotnych za pomocą formularza pisemnego),
  • zapisania do Werkbedrijf jako osoba poszukująca pracy (dla osób zameldowanych w Holandii),
  • wystąpienia do Belastingdienst o dofinansowanie do ubezpieczenia, mieszkania, dofinansowanie do żłobka lub świetlicy, dodatek na dzieci (dotyczy tylko i wyłącznie osób zameldowanych w Holandii).

DigiD kody można również wykorzystywać w innych sytuacjach, np.:

W ubezpieczeniu zdrowotnym:

  • zmiana danych personalnych,
  • zmiana pakietu ubezpieczeniowego,
  • dopisanie dziecka do polisy,
  • zmiana numeru konta,
  • zmiana formy płatności.

W SVB:

  • zmiana danych osobowych,
  • zmiana numeru konta.

W RDW (Urząd Komunikacji):

  • sprawdzenie danych własnego auta,
  • wystąpienie o nowy dowód rejestracyjny w przypadku zniszczenia bądź zgubienia.

W Gemeente:

  • wystąpienie z wnioskiem o miejsce parkingowe,
  • wystąpienie o oiervaarpas (w gminie Den Haag).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *